tel. 504 914 902
email: magdalena_piotrowska@interia.pl

tel. 510-061-101
email: piotrowska.adwokat@gmail.com

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych tj. osób fizycznych, a także na rzecz przedsiębiorców.


Dla klientów indywidualnych kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

  • Prawo cywilne (m.in. sprawy o zapłatę, opiniowanie oraz sporządzenie umów, sprawy o odszkodowanie)
  • Prawo pracy (m.in. sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę oraz o zakazie konkurencji)
  • Prawo spadkowe (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zabezpieczenie spadku, o zachowek, przyjęcie lub odrzucenie spadku, odwołanie testamentu)
  • Prawo rodzinne (m.in. sprawy o rozwód, separacja, podział majątku dorobkowego, alimenty, ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, przysposobienie)
  • Prawo karne (m.in. obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powództwa adhezyjne, przygotowanie pism procesowych, wniosków dowodowych , a także apelacji i kasacji)
  • Prawo administracyjne (m.in. sprawy o odszkodowanie, pozwolenie na budowę, reprezentacja przed sądami administracyjnymi)

Z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców kancelaria świadczy usługi m.in. opiniowanie i sporządzanie umów, udzielanie porad i opinii prawnych, zakładanie i obsługa spółek, a także prowadzenie spraw sądowych.


Kancelaria Adwokacka
Magdalena & Paulina Piotrowska

Magdalena Piotrowska
tel. 504 914 902
email: magdalena_piotrowska@interia.pl

Paulina Piotrowska
tel. 510-061-101
email: piotrowska.adwokat@gmail.com

Adres:
pl. Wolności 11, pok. 202
50-071 Wrocław